Write on Salı, 15 Ocak 2019 Yayınlandığı Kategori Tasavvuf

 MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE “ÖKÜZ” METAFORU  Ahmet ÖGKE 

“Hayvan duygusu, o sûretleri (ilâhî tecellîleri) görseydi, öküzle eşek de vaktin Bâyezîd’i olurdu…” 1

(Hz. Mevlânâ) 

Özet

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Öküz” Metaforu
Tasavvuf düşüncesinde “öküz” metaforu, genellikle “yeme, içme, uyku ve cimâ„ gibi hayvânî ve nefsânî sıfatlar” gibi mânâları ifâde etmek üzere kullanılmıştır.
Biz bu çalışmamızda, “acaba Mevlânâ, Mesnevî‟sinde “öküz” metaforunu hangi anlamlarda kullanmıştır?” temel sorusunun cevaplarını arayacağız. Bu bağlamda onun “öküz”e yüklediği “nefs, geçimlik dünyâ malı, hayvânî hislerine kapılıp nefsine uyan kişi, münâfık/iki yüzlü kişi, sahte şeyh/müteşeyyih/şeyh taslağı, mânevî/tasavvufî hakîkatlerden

Write on Perşembe, 11 Mayıs 2017 Yayınlandığı Kategori Tasavvuf

Bismillahirrahmanirrahim

Şeyh Nazım Efendi|Kıbrıs


Hiçbirzaman; „Ben ne yapabilirim!?“ deme! 
Söylemen gereken; “Allah´ ın gücüdür. Allah´ın gücü beni ne zaman desteklerse, o zaman 
yapabilirim”

Allah seni desteklerse, sınırız olarak güç alırsın. Güç deryası; yalnız bir derya değil, 
sınırsız. O yalnız birdir. Sonsuz deryalar O´na aittir.

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM