Tekniseyri - Tasavvuf ve Bilim
Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 1737 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Canım kurban olsun senin yoluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed,
Şefâat eyle bu kemter kuluna,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mü'min olanların çoktur cefâsı,
Ahirette olur zevk-u sefâsı,
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 3160 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Devlet ve milletinin 7 asırlık hayatında dört devre...

Birincisi iki buçuk asır...

Aşk, vecd, fetih ve hakimiyet...

İkincisi üç asır...

Kaba softa ve ham yobaz elinde sefalet ve hezimet...

Üçüncüsü bir asır...

Allahın, Kur'ân'ında 'belhüm adal-hayvandan aşağı' dediği cüce taklitçilere ve batı dünyasına esaret...

Ya dördüncüsü? ....

Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 4985 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Gezdim Halep Şam,

Eyledim ilmi talep,

Meğer ilim bir hiçmiş,

İlla edep illa edep

Yunus Emre

 

Edep, nefsini tanıyıp haddini bilmektir.

Edep, kul olduğunu anlayıp Yüce Mevlâ’ya yönelmektir.

Edep, kibri kırıp tevazuya sarılmaktır.

Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 1290 kez
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Kimi dosta varır
Dosta bend olur
Kimi nefse uyar
Kahrolur gider

Kimi tevbe eder
Esfıya olur
Kimi inad eder
Eşkiya gider

Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 772 kez
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Hak şerleri hayr eyler
Ârif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Sabreyle ve râzı ol
Tevfiz it ve rahat bul
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 641 kez
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

c

Zikreden hâlet olan,
Âşinâ-yı rûh olan,
Ukbâda devlet bulan,
Mevlâ zikridir, zikri.

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM