Tek'in seyri - Tasavvuf ve Bilim
Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 1574 kez
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Kimi dosta varır
Dosta bend olur
Kimi nefse uyar
Kahrolur gider

Kimi tevbe eder
Esfıya olur
Kimi inad eder
Eşkiya gider

Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 1032 kez
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Hak şerleri hayr eyler
Ârif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Sabreyle ve râzı ol
Tevfiz it ve rahat bul
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Yazan Written on: Perşembe, 04 Mayıs 2017 Okunma 808 kez
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

c

Zikreden hâlet olan,
Âşinâ-yı rûh olan,
Ukbâda devlet bulan,
Mevlâ zikridir, zikri.

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM