Ey efendi Sanma...

Yazan Write on Pazartesi, 07 Ocak 2019 Yayınlandığı Kategori Şiir Okunma 252 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Sanma ey hace ki senden zer ü sim isterler
Yevme la yenfau da kalb-i selim isterler

Ey efendi Sanma ki senden altın ve gümüş isteyecekler
Hayır Yevme la yenfau da ancak kalb i selim isterler 
Beyitte Şuara suresinin 88 89 ayetlerini telmih mevcut olup; 

Yevme la yenfau malun vela benun / Illa men eta'llahe bi kalbin selim buyurulmaktadır. Mealen O gün (kiyamette) mal da fayda vermez evlatlar da / Ancak sağlam bir kalb ile Allah'ın huzuruna gelenler müstesna demek olur ki şair ahirete temiz kalb ile gitmek gerektigini vurgulamaktadir

Berzah-ı havf ü recadan geçe gör nakam ol
Dem-i ahirde ne ummid ü ne bim isterler

Korku ve ümit merhalesinden geçip nakam olmaya bak
Yoksa son nefeste ne korku ne de umid işe yaramaz

Unutup bildiğini arif isen nadan ol
Bezm-i vahdette ne ilm ü ne alim isterler

Eğer arif isen bildiklerini (vesveselerini) unutup bilmezlik makaminda kal
Çunki vahdet bezminde ne ilim ne de alim isterler

Alem-i bi meh ü hurşid ü felekde her giz
Ne muhendis ne muneccim ne hakim isterler

(Gerçek) ay ile guneşlerin kaybolup gittiği şu dünyada ve gökkubbenin altında 
Ne muhendis ne muneccim ne de filozof olmak kar etmiyor 
Bu beyti şu guneş imiş şu ay imiş gibi ayrımların yapılmadıgı gerçek alemde muhendis de olsan muneccim yahut filozof da faydası yok şeklinde anlamlandırmak da mümkündür.

Harem-i ma'niye biganeye yol vermezler
Aşina yi ezeli yar-i kadim isterler

Bigane olanları manaların harem dairesine girmeye bırakmazlar 
Oraya girebilmek için ta ezelden aşinalar ve kadim dostluklar (Allah'i bilmek ve O'nun dostu olarak yaşamak) istenir.

Sakin-i dergeh-i teslim-i riza ol daim
Bermurad itmeğe hizmette mukim isterler

Daima Hakk'ın rızasına teslimiyet dergahında ikamet et 
Çünki bir kişiyi muradına erdirmek için hizmette devamlılık isterler.

Dergeh-i fakra varıp dirliğini arz etme
Anda her giz ne sipahi ne zaim isterler

Fakr dergahına varıp maaşinin yuksekliğinden dem vurma 
Çünki orada asla ne üst düzey paşalar ne de prensler (yuksek bürokratlar) isterler 

Aşık ol serbet-i vasl ister isen kim aşık
Çaresiz derd arayıp renc-i elim isterler

Günü geldiginde vuslat şerbetinden içmek istersen gerçek aşık ol 
Ancak bil ki aşıklar gerçek aşka ulaşabilmek için çaresiz dertler arayıp elim sıkıntılar isterler

Ni'met-i zahire dilbeste olan gürsineler
Muzd nan pareye cennat-i naim isterler

Gosteriş nimetine gönül bağlayan gerçek fakirler bir parça ekmek parasına karşılık naim cennetlerini istiyorlar 
(Garip dogrusu Dilenciye çeyrek ekmek parası sadaka vermekle cenneti kazanılacak sanıyorlar) 

Kible-i ma'niyi fehm eylemeyen kec revler
Sehv ile secde edip ecr-i azim isterler

Gercek manalar kıblesini idrak edemeyen aykırı gidişatlılar 
Kazara bir secde ederler de hemen ardından (ömürleri taatle geçmiş gibi) en buyuk ecirleri isterler Demek bayram namazına gitmekle yıllık ibadetini tamamladiğını sanıp sofuluk taslayanlar XVI asırda da varmış Ey Ruhi 

Ezber et kissa-i esrar-i dili ey Ruhi
Hazır ol bezm-i İlahi'de nedim isterler

Gonul sırlarina ait kıssayı ezberleyip kendini hazırlıklı tut ki 
Yarın Allah'ın huzuruna varıldiginda tatlı dilli sohbet adamı (kulluğunda eksiği olmayan dost) isterler

 

 RUHİ

Kaynak:http://secmesiirlerrr.blogspot.com/2009/02/gazel-sanma-ey-hace-ki-senden-zer-u-sim.html
Son Düzenlenme Salı, 15 Ocak 2019 01:28

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM