Bu Aşk Bir...

Yazan Write on Salı, 15 Ocak 2019 Yayınlandığı Kategori Şiir Okunma 358 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Bu Aşk Bir Bahr-i Ummândır


Bu aşk bir bahr-i ummândır buna hadd ü kenâr olmaz

Delîlim sırr-ı Kur’ân'dır bunu bilende âr olmaz 

Süre geldik ezelîden pîrim Muhammed Alî’den

Şerâb-ı lâ-yezâlîden içenlerde humâr olmaz

 

Eğer âşık isen yâre sakın aldanma ağyâre

Düş İbrâhîm gibi nâre bu gülşende yanâr olmaz 

Kıyamazsan bâş ü câna uzak dur girme meydâna

Bu meydânda nice başlar kesilir hiç sorar olmaz

 

Hakk ile Hakk olanlara kendi özün bilenlere

Dost yolunda ölenlere kan bahâsı dinâr olmaz 

Bak şu Mansûr’un işine halkı üşürmüş başına

Ene'l-Hakk’ın firâşına düşenlere timâr olmaz

 

Seyfullah sözünde mestdir şeyhinden aldığı destdir

Dîvâne-râ kalem nîstdir ne söylese kınâr olmaz

Seyyid Seyfullah Kuddise Sırruh

LUGATÇE 

Bahr-i ummân : Okyanus
Hadd ü kenâr : Sınır ve uç
Âr : Sözlükte "utanma, hayâ" anlamında, burada ise sôfiyyeye mahsûs bir mecâzdır
Şerâb-ı lâ-yezâlî : "Ölümsüzlük iksîri" gibi tercüme edilebilir ancak bu da bir mecâzdır
Humâr : İçki sersemliği
Ağyâr : Sevgiliden gayrı herkes için kullanılan bir mecâzdır
Nâr : Ateş
Gülşen : Gül bahçesi
Kan bahâsı : Kan parası, diyet
Firâş : Yatak
Tîmâr : Tedâvî
Dest : El
Dîvâne : Deli
Nîst : Yok

 

Kaynak:https://defter-i-ussak.blogspot.com/

 

Son Düzenlenme Salı, 15 Ocak 2019 01:30

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM