Safha-yı sadrında dâim

Yazan Write on Pazar, 12 Eylül 2021 Yayınlandığı Kategori Şiir Okunma 20 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

 
 

Safha-yı sadrında dâim 'âşıkın efkârı Hû
Şâkirin şükrü hüvallah zâkirin ezkârı Hû
 
Hû sadâsından melekler gökde eylerler semâ
Hû safâsından felekler eyledi ihbâr-ı Hû
 
Nâleden ney deldi bağrın Hû deyû nâlân ider
Mevlevîler Mesnevî'de eyledi iş'âr-ı Hû
 
Sidre seyrine muhakkak irmeğe Cibrîl-i Emîn
Olmasa onun dilinde dembedem tekrâr-ı Hû
 
Bülbülâ dîvân-ı 'aşkdan bir varak naklet bize
Tâ safâ vere safâdan açıla gülzâr-ı Hû
 
Sôfî mest olub safâdan devreder yâ Hû deyu
Münkir inkârın bırakdı eyledi ikrâr-ı Hû
 
Ravza-i "Hû"da makâm et ey Cemâl-i Halvetî
Tâ vücûdun milkine keşf ola bu esrâr-ı Hû
 
Şeyh Cemâleddin Halvetî 
Kuddise Sırruh

NAĞME-İ AŞK
 


Tarîk-i Halvetiyye ricâlinin büyüklerinden Şeyh Cemâleddin Halvetî Kuddise Sırruh Hazretlerinin, zikrullahın esrârına dâir bu nutk-i şerîfi üzerine Cihangirî Ahmed Dede'nin Hüseynî makâmındaki bestesi çok kıymetlidir. Bu eser, Halvetî tekkelerinde kıyâm kalkılıp "Cumhur İlahi" okundukdan sonra "Devrân"a başlanırken okunurdu. Aşağıdaki kayıtlardan da anlayacağınız gibi eserin okunuşu da kendine mahsûsdur. Her bir beytin sonunda perde kaldırmak ve ritmi hızlandırmak sûretiyle devrân hızlandırılır ve zikrullaha revnâk verilir. Bu yüzden notaya bakarak okumak pek mümkün olmaz, mutlakâ ehlinden meşk etmek gerekir. Okunuşa âit diğer bir husûsiyyeti ise, makta' beytine gelip de, Şeyh Cemâleddin Halvetî Hazretlerinin ism-i şerîfi okunduğunda okuyuş birden ağırlaştırılır ve "İsm-i Hayy zikrine geçilir.
 
Kaynak:https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/02/safha-yi-sadrinda-daim-asikin-efkari-hu.html

Son Düzenlenme Pazar, 12 Eylül 2021 01:00
Bu kategorideki diğerleri: « Adım Adım İleri

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM